AlfaTOP MATT

AlfaTOP MATT

Polypropylenová rohož MATT, jednovrstvý krycí materiál vyrobený z polypropylénových vláken, který vytváří vrstvu vysokou 8 mm. Je určená pro šikmé střechy pod kovové střešní krytiny se stojatou drážkou (dříve nazývané „na falc“) a na fasádách jako drenáž pod kovovou konstrukci.

 

POKLÁDKA

neo AlfaTOP MATT se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý podklad. Pokládá se přímo na krokve tak, aby nedocházelo ke zvlnění membrány.

Potisk směřuje ke střešní krytině tzn. nahoru. Montáž začíná v dolní části střechy ( u  okapu ) a postupuje směrem nahoru ( ke hřebeni ). Přesah pásů je min. 10 cm viz. potisk na membráně. Doporučujeme spoje přelepit odpovídající páskou – viz ZDE. Doporučujeme rovněž co jak nejméně délkových napojení pásů použitím celých rolí.

AlfaTOP MATT se připevňuje ke krokvím pomocí sponek sešívačky nebo nekorodujícími hřebíky s plochou hlavou, a to vždy pouze v místě přesahu. Vzdálenost mezi krokvemi je max. 120 cm. Membrána se k nosné konstrukci zajistí kontralatěmi o tloušťce min. 40 mm. Laťování střešní krytiny se připevní k těmto kontralatím, čímž vznikne prostor pro odvod vody po membráně a odvětrání vlhkosti. Vlhká chemická impregnace dřevěných částí nesmí přijít do kontaktu se střešní membránou. Veškeré překážky, bránící odtoku vody po membráně, musí být odstraněny.

Membránu doporučujeme zakrýt střešní krytinou co nejdříve.

 

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA
Plošná hmotnost g/m2 170
Pevnost N/50 mm 240/200
Vodotěsnost třída W1
Reakce na oheň třída E