Charakteristika ventilačních turbín Lomanco

Dodatečné odvětrání střešního pláště nebo podkrovních prostorů můžeme zajistit i pomocí ventilačních turbín Lomanco. Zajišťují svým aktivním pohybem rovnoměrný oplach střešního pláště, který v letním období sníží jeho teplotu a zabrání jeho poškození slinováním, vydutím, ztrhaná a pod. V zimním období plynulý vzdušný oplach střešního pláště zabezpečí jeho rovnoměrnou teplotu a zabrání tvorbě ledových hrázi a tím nerovnoměrnému extrémnímu zatížení střechy ledem a sněhem. V obou obdobích zajistí plynulý odvod vlhkosti a tím zabrání vzniku hnilobě a plísní, které zkracují životnost celé střechy. (Anavek ® systém doporučuje sortiment ventilačních turbín Lomanco ®).

Lomanco - Úvod

Lomanco staví na vyváženosti ... Nutnost a potřeba jeho výrobků ve stavebnictví, jejich přínos pro uživatele, kvalita a cena jsou v rovnováze. Rovnováha je také zpříjemnit lidem pobyt v stavbách kvůli teplotě nesnesitelných, ale tak, aby neměli nepříjemný pocit, jak to zaplatit.

Proč odvětrávat střešní plášť

Nápor rozdílu vnitřní a venkovní teploty, který působí na střechy v letním, ale hlavně zimním období, musí zvládnout dobře projektovaná a následně zrealizovaná střecha. Návrh skladby a konstrukce střechy z technického hlediska ovlivňuje například volen sklon střechy, tepelněizolační a hydroizolační vlastnosti vrstev a celé konstrukce. Hlavně propustnost tepla a vodní páry, pořadí vrstev v konstrukci, zvláště teplota a parciální tlak vodní páry v prostředí a účinnost větrání střech. Základní funkce provětrávací mezery mezi tepelnou izolací a pojistnou fólií je odvod vlhkosti ze skladby střešního pláště. Účinky přirozeného větrání:


Proudící vzduch s sebou strhává vlhkost obsaženou v tepelné izolaci a odvádí ji mimo střešní konstrukci. Do doby ještě nedávné jsme používali jen pasivní prvky odvětrání - hřebenové větrací pásy, odvětrávací tašky, komínky atd.. Lomanco vyrábí program aktivního odvětrání za pomoci ventilační turbíny. Jednou ventilační turbínou Lomanco můžeme nahradit několik pasivních prvků odvětrání střešního pláště. Odvětrání pomocí ventilační turbíny Lomanco zajistí svým aktivním pohybem rovnoměrný oplach střešního pláště, který v letním období sníží jeho teplotu a zabrání jeho poškození slinováním, vydutím, ztrhaná a pod. V zimním období plynulý vzdušný oplach střešního pláště zabezpečí jeho rovnoměrnou teplotu a zabrání tvorbě ledových hrázi a tím nerovnoměrnému extrémnímu zatížení střechy ľadem a sněhem. V obou obdobích zajistí plynulý odvod vlhkosti ze střešního pláště a tím zabrání vzniku hnilob a plísní, které zkracují životnost celé střechy

Proč odvětrávat podkrovní prostory, interiéry, haly

Odvětráním pôjdového prostoru v letních měsících snížíme teplotu tohoto a tím současně snížíme i teplotu v místnostech pod ním, čímž se stane obývání těchto prostorů příjemnějším. Současně tím ochráníme střešní plášť od výkyvů počasí, kde se v letním období trámy přesušují a naopak v zimním období nasakujú ve větší míře vlhkost. Udržením odvětraného prostředí se tyto výkyvy snižují. Při odvětrání hal s jednoplášťovou nezateplenou střechou zabrání vzniku kondenzátu na střešním plášti a současně může odvětrávat prostředí haly bez použití oken popřípadě elektrických ventilátorů nebo drahých světlíků, které jsou náročné na údržbu.

Odvětrání garáži, skladů, sklepních prostor, sociálního zařízení je možné bez použití elektrických ventilátorů a to způsobem příjemným, bezprůvanovým a účinným.

Využití a přínos turbíny Lomanco

- Zajišťuje odvětrání centrálních i samostatných stoupaček (koupelna, WC, digestoře ap.) V panelových a jiných domech.
- Nahradí stávající elektrické ventilátory - vysoké úspory zabezpečí nízké pořizovací náklady a nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy a opravy, revize ap.)
- Výměna turbín za tzv.. samotížné hlavice zabezpečí skutečný tah ve stupačce a znemožní prolínání pachů v jednotlivých bytech stupačky
- Pořizovací náklady jsou zhruba do roka umořeny úsporami provozních nákladů stávajících zařízení

Proč odvětrávat stupačky panelových domů?

Stávající systém, který v panelové zástavbě převládá, používá k odvětrání šachet panelových domů - odvětrání WC, koupelna, kuchyň - centrální elektrický ventilátor ovládaný z jednotlivých bytů, kde při spuštění v jednom bytě uvedeme do provozu nucené odvětrání ve všech bytech napojených na jednu stoupačku.

A co následuje?

Hluk ze spuštěného elektrického ventilátoru - jeho rezonance se ozývá v celé šachtě. Doba spuštění v kteroukoliv hodinu. Někdy zablokován spínač na delší dobu, než je nastavený časový interval. Poruchovost, nutná pravidelná údržba.
V přepočtu vychází denní průměr využití přibližně 8,5 hodiny. Při použití větrací jednotky DVJ-C-355-7 s objemovým průtokem 1 600m3/hod, celkovým tlakem 40 Pa a příkonem ventilátoru 180W, kde roční doba ventilátoru byla odhadnuta na cca 3 100 hodin - roční spotřeba energie 550 kWh při ceně 3,80 - Kč / kWh = 2 090, - Kč na jednu větrací šachtu - 4 šachty v domě = 8 360, - Kč za elektřinu.

Provozní náklady

Využití elektrického ventilátoru v bytě - WC, koupelna, kuchyň

noc

00:00 - 04:00

12% obyvatel

den

04:00 - 19:00

40 % obyvatel

kolem

20:00

100 % obyvatel

večer

20:00 - 24:00

25 % obyvatel

A co nabízíme my?

Ventilační turbinu Lomanco, která pracuje bez motorického pohonu a plně využívá energii vzduchu. Při odvětrání šachet panelových domů využívá přirozené proudění vzduchu, kde teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota v interiéru a současně přirozený tah v šachtě způsoben rozdílem měrných hmotností vzduchu a výškou šachty. Ventilační turbína Lomanco zajišťuje plynulý odsávání šachet, zamezuje zpětný tah a tím prolínání pachů z jednotlivých bytů.
Nejedná se o zásadní změnu systému, protože stávající systém předpokládá dvojí způsob provozu:
- S nuceným pohybem vzduchu pomocí centrálního ventilátoru
- samotížný bez nuceného pohybu vzduchu - využívající rozdíl vnitřní a venkovní teploty vzduchu a když vane vítr.
Z toho vyplývá, že ventilační turbína svými schopnostmi rotace zvyšuje množství odsávaného vzduchu při samotížném pohybu vzduchu v šachtě.

Provozní náklady: Bezúdržbový provoz bez potřeby elektrické energie bez nároku na centrální rozvod spínačů v jednotlivých bytech. Záruka: Poskytuje se na 15 let.