Anavek systém

ANAVEKSYSTÉM

Systém střechy a podkroví se mění s technologickým vývojem, nárůstem zkušeností s používáním moderních materiálů a každou objevenou vadou v klasických systémech. Způsobuje to neustálé zdokonalování řešení a materiálů v nich použitých. S tím souvisí i nárůst životnosti celého systému střechy a obytného podkroví. Stále větší důraz se klade vlivu systému na klima v podkroví as tím související zdraví člověka. Se sortimentem výrobků pro zvýšení kvality bydlení v obytných podkrovích nejmodernější rady již 17 let přichází na trh firma Anavek spol. s r.o. v rámci svého systému prodeje Anaveksystém prostřednictvím partnerů v celé ČR.

Střešní okna

Okenní systémy v posledních 2 desetiletích prošly revolučním vývojem. V zásadě zde šlo hlavně o těsnost, úsporu nákladů na vytápění, vyšší estetiku a jednodušší údržbu. Hermeticky uzavřené interiéry mají nepřirozené klima. Řešení se hledalo za pomoci klimatických zařízení, protože ani běžná ventilace nebyla dostatečná pro zajištění svěží atmosféry. Tento problém nabyl ještě většího významu u obytných podkroví. Generovaná vodní pára v obydlí v důsledku rozdílu tlaků stoupá vzhůru a je zadržena v podkroví. Výrobci střešních oken začaly používat ve svých oknech speciální ventilační štěrbiny umožňující výměnu vzduchu bez potřeby otevření okna. Takové řešení niveluje problém nadměrné vlhkosti, a s tím související problémy. (Anaveksystém doporučuje kompletní sortiment střešních oken a příslušenství FAKRO).

Střešní fólie

Jednou z výrazných změn ve způsobu izolace střechy byl vstup izolačních fólií v 60-tých letech. Zastoupily tradiční plné deskování a lepenky, co bylo pracnější a dražší řešení. Další dekády však ukázaly nedokonalost tohoto řešení. První izolační fólie plnily úlohu ochrany tepelné izolace před vniknutím vody, sněhu a prachu pod střešní krytinu. Vzhledem k nízké paropropustnosti těchto materiálů bylo nutné ponechat ventilační mezeru pro ochranu izolace proti nadměrné kumulaci vlhkosti.
Na trhu se objevily vysocedifúzní membrány.  Vysocedifúzne membrány se ujaly.  Stávají se garancí suchého podkroví, funkční termoizolace, relativně neměnných nákladů na vytápění a zdravého klimatu pro obyvatele podkroví. Neustále roste podíl použití Vysocedifuzní  membrány vůči ostatním střešním fóliím. (Anaveksystém dodává na trh kompletní sortiment střešních membrán a příslušenství. AlfaTOP, AlfaFOL, Corotop, Eco TOP jsou nejznámější značky dodávány v našem systému).

Aktívní parozábrany

Při rekonstrukcích a opravách podkroví se zjistilo, že pod sádrokartonovými deskami, nejčastěji používanými při výstavbě podkroví, se nacházely ohniska plísní a hub, způsobené nadměrnou vlhkostí. Ty jsou nebezpečné pro zdraví člověka, ale mají také negativní vliv na stavební materiály použité při výstavbě. Problém byl definován, polyetylenové paroizolační fólie vytvářejí parotěsný pytel v podkroví což způsobuje lokální zavlhčení. Naásledky se nedají včas objevit, neboť se nacházejí na nedostupných a neviditelných místech. Potvrdila se nedokonalost "absolutních izolací" a začal se vývoj a používání aktivních materiálů, umožňujících výměnu vodní páry (analogie s ventilačními štěrbinami u oken). Renomované značky v reakci na daný problém rychle nabídli tzv.. aktivní parozábrany (membrány umožňující zadržení náporu vodní páry av případě jejího nadměrné kumulace, pomalé uvolňování směrem ven). (Anaveksystém doporučuje aktivní parobrzdu AlfaTOP Control).

Ventilační turbíny

Dodatečné odvětrání střešního pláště nebo podkrovních prostorů můžeme zajistit i pomocí ventilačních turbín Lomanco. Zajišťují svým aktivním pohybem rovnoměrný oplach střešního pláště, který v letním období sníží jeho teplotu a zabrání jeho poškození slinováním, vydutím, ztrhaná a pod. V zimním období plynulý vzdušný oplach střešního pláště zabezpečí jeho rovnoměrnou teplotu a zabrání tvorbě ledových hrázi a tím nerovnoměrnému extrémnímu zatížení střechy ledem a sněhem. V obou obdobích zajistí plynulý odvod vlhkosti a tím zabrání vzniku hnilobě a plísní, které zkracují životnost celé střechy. (Anaveksystém doporučuje sortiment ventilačních turbín Lomanco).

Úloha střešních prvků

Použití zmíněných aktivních prvků střechy je verifikováno realizačními firmami, individuálními stavebníky a hlavně časem samotným. Technologický vývoj, sledované jevy a změny potvrzují správnost použitých materiálů a technologií. Neustále směřování k dokonalosti je staré jako lidstvo samo. Nesporně výsledkem těchto trendů je nárůst životní úrovně, péče o zdraví člověka,

- Díky čemuž žijeme lépe, déle, efektivněji a hlavně zdravěji.

HLEDÁME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE - PŘIDEJ SE K NÁM.