Termoizolační výlez FW_

 

FWL U3 - dřevěný termoizolační výlez s energeticky úsporným dvojsklem a otevíráním doleva (z pohledu ze střechy)
FWR U3 -  dřevěný termoizolační výlez s energeticky úsporným dvojsklem a otevíráním doprava (z pohledu ze střechy)

Termoizolační střešní výlez FW_ U3 je výklopné konstrukce s otevřením do boku. Po otevření klikou se křídlo otevře o 90°. Plynový píst umístěný v horní části výlezu zjednodušuje otevření, zajišťuje stabilitu otevřeného křídla a zabezpečuje je před případným zabouchnutím. Střešní výlez je nabíze s otevřením na pravou FWR U3 nebo levou stranu FWL U3 (pohled z venkovní strany). Větší rozměry střešního výlezu umož-ňují jednoduchý a bezpečný výstup na střechu. Termoizolační výlez v sobě spojuje přednosti střešního okna a střešního výlezu. Díky použití bezpečného termoizolačního zasklení je předurčeno pro všechny vytápěné prostory. Termoizolační okno FW je spojením střešního okna a výlezu. Jako výlez zajišťuje snadný a bezpečný přístup na střechu. Funkce okna splňuje prosvětlování interiéru a umožňuje jeho větrání. Výlezy FW_ jsou rovněž dostupné v bílém provedení - lakováno polyuretanovým lakem.

FW

 

 

 

 

Technické údaje

Název FW_ U3
součinitel Uw 1,4 W/m2K
součinitel Ug 1,0 W/m2K
součinitel Rw 34 dB
zasklení 4H–16–4T
inertní plyn argon
typ klapky -
kapacita -
lakování dvě vrstvy
těsnění 2
klika standard
rozsah montáže 15-55°

Uw - součinitel prostupu tepla okna - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Ug - součinitel prostupu tepla skla - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám. 
Rw - vzduchová neprůzvučnost - čím je hodnota vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.