Dřevěná okna FYU-V proSky

FYU-V U3 proSky - dřevěné kyvné okno ošetřené polyuretanem s energeticky úsporným dvojsklem
FYU-V U5 proSky - dřevěné kyvné okno ošetřené polyuretanem se super energeticky úsporným trojsklem

Okna FYU-V jsou kyvná okna ošetřená polyuretanovým lakem bílé barvy. Pečlivě vybrané dřevo a trojitá vrstva laku tvoří ideálně hladký povrch okenních profilů. Okna jsou vizuálně jednotně bílé bez viditelných let a struktury dřeva. Okna FYU-V nalézají široké použití v podkroví s občasným zvýšeným výskytem vlhkosti, jako jsou například koupelny. Do místností s trvalým zvýšeným výskytem vlhkosti doporučujeme plastová střešní okna.

Kyvná okna s osou otáčení umístěnou nad středem okna tak, aby se dokonce i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Spodní část křídla (pod osou závěsů) tak vlastně zajišťuje funkci výklopného okna a horní část umožňuje lépe prosvětlit podkroví. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené okno v jakékoliv poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují normu DIN 5034-1*. Tato norma stanoví, že dolní hrana okna musí být ve výšce do 95 cm a horní hrana ve výšce minimálně 220 cm měřeno od podlahy.

Technické údaje

Název FYU-V U3 proSky FYU-V U5 proSky
součinitel Uw 1,3 W/m2K 0,97 W/m2K
součinitel Ug 1,0 W/m2K 0,5 W/m2K
součinitel Rw 32 dB 31 dB
zasklení 4H-16-4T 4HT-10-4H-10-4HT
inertní plyn argon krypton
typ klapky V40P V40P
kapacita do 49 m³/h do 49 m³/h
lakování tři vrstvy tři vrstvy
těsnění 4 4
klika elegant elegant
rozsah montáže 20-65° 20-65°

Uw - součinitel prostupu tepla okna - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Ug - součinitel prostupu tepla skla - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Rw - vzduchová neprůzvučnost - čím je hodnota vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.