Dřevěná okna FYP-V proSky

FYP-V U3 proSky - dřevěné kyvné okno s energeticky úsporným dvojsklem
FYP-V U5 proSky - dřevěné kyvné okno se super energeticky úsporným trojsklem

Kyvná okna s osou otáčení umístěnou nad středem okna tak, aby se dokonce i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Spodní část křídla (pod osou závěsů) tak vlastně zajišťuje funkci výklopného okna a horní část umožňuje lépe prosvětlit podkroví. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené okno v jakékoliv poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují normu DIN 5034-1*. Tato norma stanoví, že dolní hrana okna musí být ve výšce do 95 cm a horní hrana ve výšce minimálně 220 cm měřeno od podlahy.

FYP V

 

 

Technické údaje

Název FYP-V U3 proSky FYP-V U5 proSky
součinitel Uw 1,3 W/m2K 0,97 W/m2K
součinitel Ug 1,0 W/m2K 0,5 W/m2K
součinitel Rw 32 dB 31 dB
zasklení 4H-16-4T 4HT-10-4H-10-4HT
inertní plyn argon krypton
typ klapky V40P V40P
kapacita do 49 m³/h do 49 m³/h
lakování dvě vrstvy dvě vrstvy
těsnění 4 4
klika elegant elegant
rozsah montáže 20-65° 20-65°

Uw - součinitel prostupu tepla okna - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Ug - součinitel prostupu tepla skla - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám. 
Rw - vzduchová neprůzvučnost - čím je hodnota vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.