Dřevěná okna FTU-V

FTU-V U3 - Dřevěné okno ošetřené polyuretanem s energeticky úsporným dvojsklem
FTU-V U5 - Dřevěné okno ošetřené polyuretanem se super energeticky úsporným trojsklem

Okno FTU-V je kyvné okno ošetřené polyuretanovým lakem bílé barvy. Pečlivě vybrané borovicové dřevo a trojitá vrstva laku tvoří ideálně hladký povrch okenních profilů. Okno je vizuálně jednotně bílé bez viditelných let a struktury dřeva.

Okno FTU-V je v porovnání s okny ošetřenými akrylovým lakem mnohem více odolné vůči vlhkosti. Okno FTU-V nalézá široké použití v podkroví, jelikož je umožněna jeho montáž i do prostor s občasným zvýšeným výskytem vlhkosti, jako jsou například koupelny. Do místností s trvalým zvýšeným výskytem vlhkosti doporučujeme plastová střešní okna. Okna jsou ovládána pomocí kliky s dvojstupňovou mikroventilací, která se nachází v dolní části křídla. Záruka je 10 let.

FTU V

 

 

Technické údaje

Název FTU-V U3 FTU-V U5
součinitel Uw 1,2 W/m2K 0,97 W/m2K
součinitel Ug 1,0 W/m2K 0,5 W/m2K
součinitel Rw 32 dB 33 dB
zasklení 4H–16–4T 4HT-10-4H-10-4HT
inertní plyn argon krypton
typ klapky V40P V40P
kapacita do 49 m³/h do 49 m³/h
lakování tři vrstvy tři vrstvy
těsnění 4 4
klika elegant elegant
rozsah montáže 15-90° 15-90°
 

Uw - součinitel prostupu tepla okna - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Ug - součinitel prostupu tepla skla - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám. 
Rw - vzduchová neprůzvučnost - čím je hodnota vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.