Dřevěná okna FTS

FTS U2 - dřevěné okno s energeticky úsporným dvojsklem

Okna kyvná FTS U2 představují populární variantu střešních oken. Jsou vyrobena z tlakově impregnovaného borovicového dřeva ošetřeného akrylovým lakem. Kování umístěné v polovině výšky okna umožňuje otočení křídla a jeho fixaci v otevřené poloze. Křídlo je možné otočit kolem středové osy o 180°, zajistit jej servisní zarážkou a pohodlně i bezpečně umýt vnější stranu zasklení. Okna kyvná jsou ovládána pomoci kliky ve spodní části křídla s možností dvoustupňového větrání. Záruka je 10 let.

FTS

 

 

Technické údaje
Název FTS U2
součinitel Uw 1,3 W/m2K
součinitel Ug 1,1 W/m2K
součinitel Rw 33 dB
zasklení 4H–16–4T
inertní plyn argon
typ klapky -
kapacita -
lakování jednou
těsnění 2
klika standard
rozsah montáže 15-90°

Uw - součinitel prostupu tepla okna - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám.
Ug - součinitel prostupu tepla skla - čím je hodnota nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám. 
Rw - vzduchová neprůzvučnost - čím je hodnota vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.