JutaFOL N 110

JutaFOL N 110 je vícevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřížkou

110 JutaFOL N 110 zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací, lze jej použít v šikmých i plochých střechách nebo ve svislých konstrukcích stěn.

JutaFOL N 110 se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní podstřešní fólii může být odvedeno více vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně zachována.

 

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA
Plošná hmotnost g/m2 110
Pevnost N/50 mm 220/190
Ekvivalentní difůsní tloušťka SD m 40
Reakce na oheň třída F