AlfaFOL REFLEX 90

AlfaFOL REFLEX 90 parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou

reflex AlfaFOL REFLEX 90 zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací, lze jej použít v šikmých i plochých střechách nebo ve svislých konstrukcích stěn.

AlfaFOL REFLEX 90 se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní podstřešní fólii může být odvedeno více vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně zachována. Má extrémně vysoké parotěsnící vlastnosti. Zajišťuje úplnou větrotěsnost konstrukce. Reflexní vrstva odráží sálavé teplo zpět do vnitřního prostoru a šetří tak energii na vytápění.

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA
Plošná hmotnost g/m2 90
Pevnost N/50 mm 280/90
Ekvivalentní difůsní tloušťka SD m > 30
Reakce na oheň třída B2