AlfaTOP 260 VDM

Vysoce difúzní membrána AlfaTOP 260 VDM s plošnou gramáží 120 g/m2 

AlfaTOP 260 VDM je vhodná pro použití jako kontaktní nebo nekontaktní podstřešní difúzní membrána v šikmých střešních systémech BEZ bednění. V případě aplikace na bednění je nutno provádět montáž tak, aby se po membráně nechodilo. Skladba membrány zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti - skládá se z difúzního filmu a dvou vrstev netkané polypropylenové textilie. Před montáží si přečtěte platný Aplikační manuál nebo přiložený leták na roli.

Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněna před deštěm, sněhem, prachem a vlhkostí. Je vhodná pro instalaci v šikmých střešních systémech skládaných pálených, betonových, vláknocementových, keramických a břidlicových krytin. Lze použít na vertikální konstrukce stěn jako větrozábranu.

POKLÁDKA

alfa AlfaTOP 260 VDM se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý podklad. Pokládá se přímo na krokve tak, aby nedocházelo ke zvlnění membrány. 

Potisk směřuje ke střešní krytině tzn. nahoru. Montáž začíná v dolní části střechy ( u  okapu ) a postupuje směrem nahoru ( ke hřebeni ). Přesah pásů je min. 10 cm viz. potisk na membráně. Doporučujeme spoje přelepit odpovídající páskou – viz ZDE. Doporučujeme rovněž co jak nejméně délkových napojení pásů použitím celých rolí. 

AlfaTOP 260 VDM se připevňuje ke krokvím pomocí sponek sešívačky nebo nekorodujícími hřebíky s plochou hlavou.Vzdálenost mezi krokvemi je max. 120 cm. Membrána se k nosné konstrukci zajistí kontralatěmi o tloušťce min. 40 mm. Laťování střešní krytiny se připevní k těmto kontralatím, čímž vznikne prostor pro odvod vody po membráně a odvětrání vlhkosti. Vlhká chemická impregnace dřevěných částí nesmí přijít do kontaktu se střešní membránou. Veškeré překážky, bránící odtoku vody po membráně, musí být odstraněny. 

Membránu doporučujeme zakrýt střešní krytinou co nejdříve. 

 
VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA
Plošná hmotnost g/m2 120
Pevnost N/50 mm 260/180
Vodotěsnost třída W1
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd m 0,02
Reakce na oheň třída E