LSF

Ohnivzdorné půdní schody LSF tvoří ohňovou bariéru při vzniku požáru v budově. Zabezpečují před průnikem ohně a kouře do požárem nezasažených prostor. Tímto dovolují získat cenný čas potřebný na příjezd hasičů. Protipožární odolnost schodů je EI2 = 60 minut. Existuje možnost prodloužení žebříku schodů až do výšky max 320 cm přidáním 1 nástavného dílu LSS.

Schodiště je určeno do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 5°C.

LSZ
  • ohnivzdorný poklop
  • krycí lišty
  • protiskluzové stupně
  • systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)
  • možnost přidání nebo odebrání stupně 

 

Technické parametry

Název LSF
max. zatížení 200 kg
součinitel prostupu tepla U 1,8 W/m2K
tloušťka termoizolace 3 cm
tloušťka poklopu 5,4 cm
výška skříně 14 cm
šířka stupně 8 cm
max. výška místnosti 320
norma

EN 14975

EN 13501-2