LMF

Řešení, která přinášejí půdní schody LMF, pomáhají skloubit přísné podmínky protipožárních norem s bezpečným a pohodlným vstupem do půdních prostor. Tyto schody chrání po dobu 120 min proti průniku ohně a kouře, a to jak z půdy, tak i z místnosti, ve které byly namontovány. (klasifikace dle EN 13501-2)

LMF

  • výsuvné patky 
  • ohnivzdorný poklop
  • krycí lišty
  • dvojnásobný systém těsnění
  • mechanismus odlehčující žebřík integrovaný v madlu
  • protiskluzové stupně
  • systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky) 

 

Technické parametry

Název LMF
max. zatížení 200 kg
součinitel prostupu tepla U 0,79 W/m2K*
požární odolnost El2 120 min
tloušťka termoizolace 8 cm
tloušťka poklopu 8,2 cm
výška skříně 16 cm
šířka stupně 13 cm
max. výška místnosti 280 / 305
norma

EN 14975

EN 13501-2

* dle interních výpočtů výrobce