AlfaFOL REFLEX 150

AlfaFOL REFLEX 150 je vysoce parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou na polyolefinové fólii s armovací mřížkou.

AlfaFOL REFLEX 150 zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací, lze jej použít v šikmých i plochých střechách nebo ve svislých konstrukcích stěn.

AlfaFOL REFLEX 150 se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní podstřešní fólii může tak být odvedeno více vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně zachována. Má extrémně vysoké parotěsnící vlastnosti. Zajišťuje úplnou větrotěsnost konstrukce. Refl xní vrstva odráží sálavé teplo zpět do vnitřního prostoru a šetří tak energii na vytápění.

Technické údaje
Vlastnost Jednotka Hodnota
Plošná hmotnost g/m2 150
Pevnost N/50 mm 350/150
Faktor difuzního odporu u 300000
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd m > 30
Hořlavost, reakce na oheň třída B2
UV Stálost měsíc 3

Ceník

application/pdf iconCeník Alfa product family 2017_18 | CenikAS2017.pdf | 4.52 MB
application/pdf iconCeník Roto 2016 | Ceník Roto Designo 2016.pdf | 11.69 MB