Okap, úžlabí

Těsnící klín úžlabí s tvarovou pamětí.
Těsnící klín úžlabí.
Okapový ventilační element u šikmých střech.
Okapový ventilační element u šikmých střech.
Okapový ventilační element u šikmých střech.
Okapový ventilační element u šikmých střech.
Okapový zachycovač listí